Poruchy autistického spektra

Dětský autismus

Nebo také klasický autismus, jenž se projevuje vrozenou poruchou některých mozkových funkcí. To sebou dle závažnosti nese potíže porozumět vjemům, což se odrazí na duševním vývoji dítěte. Potíže nastávají zejména v komunikaci, sociálním cítění a neschopnosti využívat fantazii. Symptomy jsou u každého autisty ryze individuální a předurčují míru odloučení od okolního světa.


Atypický autismus

V případě, že některý s typických rysů autismu spočívající v potíži v komunikačních a sociálních dovednostech, případně chybějící představivosti nevykazuje známky potíží, jedná se o atypickou formu tohoto onemocnění. I když takovéto dítě může např. vykazovat známky fantazie a tedy není odkázáno na každodenní stereotypní jednání, náročnost na výchovu se nikterak neliší od klasického autismu.


Dezintegrační porucha

Děti trpící touto poruchou do určitého věku vykazují normální růst, avšak pak z neznámé příčiny dojde k degradaci doposud nabytých schopností. Nejčastěji se tak stává kolem třetího až čtvrtého roku, kdy se pozvolna či rychle začínají rozvíjet známky autismu. Oproti klasické formě onemocnění dochází u některých dětí časem k částečné normalizaci jejich schopností.


Aspergerův syndrom

Někteří odborníci se dohadují zda, Aspergerův syndrom není pouhou lehkou formou autismu, ale pro jeho specifika začal být nakonec považován za samostatnou diagnózu. Lidé, kteří jím trpí, bývají velice často intelektuálně nadaní a vynikají zejména v odborných znalostech. Okolím bývají označováni jako samotáři, s omezeným sociálním a emočním cítěním.